Πληρωμές

Οι πληρωμές γίνονται με ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ή με χρήση κάρτας στο χώρο σας κατά την παράδοση.

Πληρωμές με κατάθεση σε Τράπεζα

Εναλλακτικά μπορείτε πληρώσετε ηλεκτρονικά κάνοντας κατάθεση στον λογαριασμό μας

ΤΡΑΠΕΖΑ : GR

Κατά την διαδικασία κατάθεσης παρακαλούμε ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ συμπληρώστε τον αριθμό παραγγελίας .

Μετά την κατάθεση, για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας παρακαλόυμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης.